کتاب از هدف گذاری تا موفقیت


این دفتر نقشه ی راهی می باشد برای اینکه

قدم به قدم شما را به اهداف روشن و شفاف برساند

دفتر اقدامک و برنامه ریزی


بعد از شفافیت اهدافتون این دفتر دستیاری می باشد

که در مسیر رسیدن به اهدافتان شما را یاری می کند.

دوره خودنویسی در مسیر درخشش

50 درصد تخفیف فقط تا 30 اردیبهشت 1400

این دوره شامل گارانتی برگشت وجه می باشد

به هر دلیلی که از دوره رضایت نداشتید

مبلغ به طور کامل به حساب شما برگشت می شود